EÉN GEBRUIKSVRIENDELIJKE GEBRUIKERSINTERFACE EN SOFTWARE

Alle distributieautomaten werken met éénzelfde gebruiksvriendelijke softwaremodule, die volledig in eigen beheer ontwikkeld, en onderhouden wordt.

  • Een gebruikersinterface , die instaat voor het selecteren en uitnemen van producten, het terugbrengen alsook de aanvulling.
  • Een beheersmodule voor de registratie van uitgaande/binnenkomende producten, automatische bestellingen/meldingen, eigen rapporten,…
  • Een webbased rapportagetool die het mogelijk maakt om altijd en overal up-to-date verbruiksgegevens van alle bestelkanalen (distributieautomaat,website,telefoon, mail, fax,…) te consulteren
 
UITNAME VAN PRODUCTEN

Aanmelden is mogelijk met een persoonlijke badge, PIN-code of vingerafdruk. De gebruiker kiest zijn artikelen via de touchscreen en heeft alleen toegang tot de producten die geschikt zijn voor de werkzaamheden die hij/zij uitvoert.

Een overzicht met de 6 meest recent uitgenomen producten wordt getoond om sneller te kunnen selecteren. Het scherm geeft aan uit welk vakje(s) het product genomen kan worden.

Is het maximum aantal bereikt? Dan wordt aangegeven wanneer het product opnieuw beschikbaar is. Een beschadigd product kan onmiddellijk gemeld worden. Indien gewenst kan er nog een extra controle/veiligheidsvraag gesteld worden vóór uitname van het product.

 

CONFIGURATIE & BEHEER

U configureert de machine op basis van de behoeften van uw organisatie via één centrale beheersmodule op www.solutions4materials.com. Tijdens het aanpassen van de instellingen, kunnen de automaten operationeel blijven. Een downtime is niet nodig.

Via de module kan u de bijvulparameters definiëren alsook gebruikersrestricties toevoegen. U beslist zelf welke producten bij welke leverancier(s) besteld worden en bij welke minimumhoeveelheid er een bestelvoorstel moet aangemaakt worden.

De afname van producten door gebruikers kan beperkt worden in €, in de tijd, productgroep, maat of kleur van een product,…

Uw gepersonaliseerde veiligheids- of instructiefilmpjes kunnen eveneens via deze module toegevoegd worden aan het beginscherm.

 
AANVULLEN VAN PRODUCTEN

Het aanvullen kan door S4M of door uw eigen medewerkers gedaan worden. De gebruikersinterface geeft u in één oogopslag een overzicht van de aan te vullen producten.

U krijgt alleen toegang tot de aan te vullen vakken. Zo worden fouten vermeden. U ziet hoeveel er maximaal kunnen toegevoegd worden. Heeft u niet voldoende producten om alle vakjes te vullen? Dan past de machine automatisch de stock aan.

De machine verdeelt steeds eerst de “oudste” producten alvorens toegang te geven tot de nieuw aangevulde voorraad.

 
 
EEN COMPLEET VERBRUIKSOVERZICHT

Via een interactief dashboard kan u het verbruik en de realtime beschikbaarheid van uw materialen opvolgen. De detailrapporten laten u niet alleen toe het verbruik te benchmarken en te optimaliseren, maar eveneens de machine zelf (juiste producten op de juiste plek, frequentie van aanvullen,…) beter te benutten.

Enkele voorbeelden van beschikbare rapporten zijn:

  • Het verbruik per machine, productgroep of kostenplaats
  • Het verbruik per gebruiker en/of gebruikersgroep
  • Performantie van de automaat
  • Piek- en dalmomenten in uitname
  • ….

U krijgt met andere woorden een totaaloverzicht van uw verbruik in materialen.