Diensten en advies

 

S4M is een specialist op het vlak van het correct beschikbaar stellen van materialen op de werkvloer. Wij stoppen daarom ook niet bij het leveren van de installatie van uw distributieplatform, maar kunnen ook instaan voor het volledige beheer ervan.

Graag ontzorgen we u dan ook door het aanbieden van verschillende services, die complementair zijn en ervoor zorgen dat uw machines steeds de juiste producten op het juiste moment kunnen voorzien.

MAINTENANCE SUPPORT - Onderhoud en herstelling

Zoals bij elke machine heeft een goed onderhoud ook een positief effect op een distributieautomaat. U kan bij S4M verschillende onderhoudscontracten afsluiten waarin dit onderhoud is inbegrepen en waarin wordt vastgelegd binnen welke termijn eventuele herstellingen uitgevoerd worden.

 

ADMINISTRATIVE SUPPORT - Databeheer

Wenst u hulp bij het aanmaken van nieuwe producten of medewerkers, het toevoegen van restricties of het productbeheer? Of heeft u tijdelijk hulp nodig bij het verwerken van grote hoeveelheden aan data? S4M kan u op éénmalig of structureel helpen bij het het up to date houden van uw data.

 

OPERATIONAL SUPPORT - Beheer en herbevoorrading

Om ervoor te zorgen dat de artikelen steeds optimaal beschikbaar zijn, kan u een beroep doen op onze Operational Support.

Hierbij zorgen wij ervoor dat:

• nieuwe producten tijdig besteld worden

• de automaten steeds tijdig gevuld worden en blijven

• over- of onderconsumptie vermeden wordt.

Op voorhand worden duidelijke afspraken gemaakt mbt de min. en max. voorraden evenals de dagen waarop bijgevuld zal worden.

INSIGHTS IN DISTRIBUTION - Optimalisatie van de machine

De ‘Insights’ service omvat een professionele begeleiding en adviesverlening gedurende het project. Op basis van het verbruik worden een aantal rapporten gegenereerd, waaronder het verbruik per automaat en per gebruiker, de voorraadrotatie, …

S4M analyseert deze cijfers voor u en doet aanbevelingen ten aanzien van het type en aantal producten op 1 locatie, de min. en max. voorraden, de plaatsing van de machine(s),…Deze informatie wordt ingezet om het rendement van de distributieoplossing te verhogen en het voorraadpeil te optimaliseren.